Μου επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής αν επιστρέψω την παραγγελία μου;

Θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα αποστολής όταν αυτό είναι δυνατό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό των εξόδων αποστολής, όπως αν επιστρέφατε ολόκληρη την παραγγελία σας. Δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε τα έξοδα αποστολής αν επιστρέψετε μόνο μέρος της παραγγελία σας ή αν δεν επιστρέψετε την παραγγελία σας μέσω της ίδιας εταιρείας αποστολής που σας την παρέδωσε.